Danse

OLD FARMERS COUPLEDANCE

Tryk på navnet og du finder Step Sheet


2017


Ny 2018

N/A

Ny 2019

2010

2017

2016

2011

2015

2011

Ny 2018

2011

Ny 2019

2017

2017

2017


(Bib Bib) Don't Break This Heart


N/A

2018

Ny 2019

N/A

2018

Ny 2019

Video

2017

Recap 2019

2017

Ny 2019

2010

Recap 2019
N/A

Ny 2018

Good Bye Eyes

2016

2011

2015

2017
2011

Heave Away For 2

2016

2014

2014
2015

2014

Ny 2018
2011

2011

2010

2015
Leaving Left To Do  Mand   Dame

2016

N/A

2018

Ny 2018

2016

2018


2010

Ny 2018
Ny 2018

Ny 2019

2017
2013

N/A

Ny 2018
2018


2016

2011
N/A

2018

N/A


N/A

Ny 2018
Ny 2018

Sunbeam For Two

2015

2013

N/A

2018

2015

2016

2013

N/A


2016

Two Things

2017

Two Yellow Blanket

2011
2018
N/A

Ny 2019

2014


Ny 2019

2011

2013

Ny 2018

20172011

N/A

Ny 2019